проведени събития

Проведени събития

Second Propolis Conference

Second Propolis Conference

28.09.2018 - 29.09.2018

парк-хотел Москва
клиент: ИОХФЦ - БАН


Seeking Efficient and Effective Dentofacial Orthopedics: Lessons Learned along the Way

Seeking Efficient and Effective Dentofacial Orthopedics: Lessons Learned along the Way

15.09.2018 - 15.09.2018

София Хотел Балкан
клиент: БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО


предстоящи събития Вижте календара с отминали събития