« 1992

Календар

Семинар: Ролята на неправителствените организации в прехода към демокрация

04.10.1993 - 06.10.1993


клиент: Съвет на Европа, Федерация на дружествата за разпространение на знания


 

2023 »