« 1992

Календар

Симпозиум "Преход от административно-командна система към пазарна икономика"

21.02.1994 - 23.02.1994


клиент: Фондация XXI век, Виенски институт за сравнителни икономически изследвания


 

2023 »