« 1992

Календар

Международен симпозиум: Жените и медиите

01.10.1994 - 05.10.1994


клиент: Министерсвто на външните работи, ЮНЕСКО


Регионален семинар по проблемите на митническите коридори

05.10.1994 - 08.10.1994


клиент: АЕБТРИ


Международна конференция по правата на човека

10.10.1994 - 15.10.1994


клиент: Съвет на Европа и Международен институт по правата на човека


Международен симпозиум по нефтена геология в района на Черно море

16.10.1994 - 18.10.1994

Варна, ваканционен клуб Ривиера
клиент: Балканска черноморска и петролна асоциация


Международна конференция

26.10.1994 - 29.10.1994

София, НДК
клиент: Международна пътна федерация


 

2023 »