« 1992

Календар

Национален конгрес по алергология с изложба на фармацевтични продукти, техника и консумативи

Национален конгрес по алергология с изложба на фармацевтични продукти, техника и консумативи

17.11.1994 - 19.11.1994

София, НДК
клиент: Българско научно дружество по алергология


Конференция на експерти по транспорта

30.11.1994 - 02.12.1994


клиент: G-24 и Министерство на транспорта


 

2023 »