« 1992

Календар

Семинар на Балканската асоциация по петрол

03.11.1995 - 06.11.1995


клиент: Балканска асоциация по петрол


Семинар на Делойт

07.11.1995 - 13.11.1995

София, хотел Родина
клиент: Делойт&Туше


 

2023 »