« 1992

Календар

Работна среща за Централна и Източна ЕВропа

01.04.1996 - 04.04.1996

София, резиденция Бояна
клиент: Sumitomo


Визита на бизнес делегация

12.04.1996 - 16.04.1996

София, резиденция Бояна
клиент: Търговска делегация на Русия


Обиколка на България

24.04.1996 - 29.04.1996


клиент: Бизнес делегация от Хонг Конг


 

2023 »