« 1992

Календар

Делегация на Съвета на Европа

02.11.1996 - 06.11.1996


клиент: Министерство на културата


Конференция на Министрите на транспорта на страните членки от ЧИС и ЦЕИ

21.11.1996 - 22.11.1996


клиент: Министерство на транспорта и съобщенията


 

2023 »