« 1992

Календар

Национална конференция "Университетско обучение по обща медицина"

10.03.1997 - 13.03.1997


клиент: British council


Международен семинар

18.03.1997 - 22.03.1997

София, хотел Принцес
клиент: Български център по човешките права


Делегация

23.03.1997 - 25.03.1997


клиент: Комитет на евреите в Америка


 

2023 »