« 1992

Календар

Международен симпозиум по геодезия (EUREF)

Международен симпозиум по геодезия (EUREF)

04.06.1997 - 07.06.1997


клиент: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България


9-ти Международен конгрес по металургия

9-ти Международен конгрес по металургия

10.06.1997 - 16.06.1997


клиент: Европейски съюз по металургия и Български съюз по металургия


Работна среща на експерти по подземно съхраняване на природен газ от Западна, Централна и Източна Европа

Работна среща на експерти по подземно съхраняване на природен газ от Западна, Централна и Източна Ев

19.06.1997 - 20.06.1997

София, хотел Родина
клиент: Булгаргаз


Първи Френско-Български конгрес по психоанализа "Психоанализата между културата и психотерапията"

Първи Френско-Български конгрес по психоанализа - Психоанализата между културата и психотерапията

27.06.1997 - 29.06.1997


клиент: Френска асоциация "Аналитично пространство" и Фондация "Психотерапия 2000"


 

2023 »