« 1992

Календар

Представяне на техника за предпечатна подготовка

Представяне на техника за предпечатна подготовка

04.11.1997 - 04.11.1997


клиент: Bankware, Kodak, ECRM


Семинар по Регионална програма PRAQ III

06.11.1997 - 07.11.1997


клиент: програма ФАР и Комитет по стандартизация и метрология към МС


 

2023 »