« 1992

Календар

Управление и качество на дейността за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

06.03.1998 - 13.03.1998


клиент: Световна здравна организация, Министерство на здравеопазването


Втори международен семинар за трудови злополуки и професионални заболявания

06.03.1998 - 09.03.1998


клиент: Мичигански университет, Институт за международно здравеопазване


Кредитни линии на частната медицинска практика PHARE проект BG 9301/04

20.03.1998 - 21.03.1998

к. к. Боровец , хотел Самоков
клиент: Министерство на здравеопазването - Phare Programme


 

2023 »