« 1992

Календар

Проблеми на деградацията на земите и борба с опустиняването

18.05.1998 - 19.05.1998

София, хотел Родина
клиент: Министерство на околната среда и водите, Un Convention to Combat Desertification


 

2023 »