« 1992

Календар

Работна среща - Математическо моделиране на атмосферното замърсяване на въздуха

06.07.1998 - 10.07.1998


клиент: БАН - Централна лаборатория по паралелна обработка на информацията, НАТО


 

2023 »