« 1992

Календар

11-ти Конгрес на федерацията на европейските дружества по физиология на растенията

11-ти Конгрес на федерацията на европейските дружества по физиология на растенията

07.09.1998 - 11.09.1998


клиент: БАН - Институт по физиология на растенията


Работна среща - Проучване с Akineton Retard

25.09.1998 - 27.09.1998

Резиденция Бистрица
клиент: KNOLL - България


23-та Международна техническа среща: Математическо моделиране на атмосферното замърсяване и неговото приложение

29.09.1998 - 02.10.1998

Варна, Ваканционен клуб Ривиера
клиент: NATO / CCMS - Committee on the Challenges of Modern Society, БАН - Национален институт по метеорология и хидрология


Регионален семинар - Посредничеството и правовата държава

29.09.1998 - 02.10.1998

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Delegation generale a la cooperation juridique et judiciaire


 

2023 »