« 1992

Календар

Международна конференция - Жените в 21 век: преодоляване на границите пред устойчиво развитие в Югоизточна ЕВропа

11.10.1998 - 12.10.1998

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Фондация Ценности


Бизнес форум на Черноморското Икономическо Сътрудничество

15.10.1998 - 16.10.1998


клиент: Българска търговско-промишлена палата


Подобряване на междуетническите отношения в Централна и Източна Европа

15.10.1998 - 18.10.1998


клиент: Фондация Отворено общество


Правата на жените - Стъпка по стъпка

17.10.1998 - 26.10.1998


клиент: Женски алианс за развитие


Бизнес делегация

18.10.1998 - 24.10.1998


клиент: Германска търговско-промишлена камара, Представителство на германската икономика в България


Работна среща - Стратегии за сътрудничество в сферата на науката в Североизточна Европа

21.10.1998 - 31.10.1998


клиент: NАТО / БАН


Кръгла маса - Преструктуриране на въгледобива

22.10.1998 - 23.10.1998


клиент: Център за икономическо развитие, Комитет по енергетика


Трета среща на партньорите

27.10.1998 - 28.10.1998


клиент: Инициатива за местно самоуправление


 

2023 »