« 1992

Календар

Семинар - Използване и управление на програмата за предприсъединителна помощ за селското стопанство и развитие на селските райони САПАРД

Семинар - САПАРД

16.12.1998 - 17.12.1998


клиент: Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа, TAIEX Office - EC


 

2023 »