« 1992

Календар

Национална среща по проблемите на жените

05.02.1999 - 06.02.1999

София, хотел Родина
клиент: Фондация Отворено общество


Посещение на немски журналисти в България

15.02.1999 - 27.02.1999

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Представителство на германската икономика, Лайпцигски панаир на книгата


 

2023 »