« 1992

Календар

Международна среща - Преструктуриране на RID

12.04.1999 - 16.04.1999

София, Парк хотел Москва
клиент: Министерство на транспорта


Семинар на EUROJIP

13.04.1999 - 14.04.1999

София, хотел Рила
клиент: Комитет по стандартизация и метрология, EUROJIP (Groupement de I'Institution de la Securite sociale pour I'Europe)


Семинар: Жените в обществения и политическия живот

21.04.1999 - 23.04.1999

София, Гранд хотел София
клиент: Национален граждански форум - Българка


 

2023 »