« 1992

Календар

Пленарна сесия на Комитета по управление на въздушното движение

09.06.1999 - 10.06.1999

к.к. Албена, хотел Добруджа
клиент: Министерство на отбраната, Главна дирекция - ръководство въздушно движение, НАТО


9-та Световна конференция IntEnt'99 - Education and Training

15.06.1999 - 18.06.1999

Резиденция Бистрица
клиент: Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството


Конференция на С4 по управление на кризисни ситуации

21.06.1999 - 24.06.1999

Резиденция Бистрица
клиент: Министерство на отбраната


Международна конференция на тема: Ефективно използване на енергията в металургията

22.06.1999 - 24.06.1999


клиент: Балкански съюз на металурзите, НТС по минно дело, геология и металургия


Стимулиране на туристическия потенциал

24.06.1999 - 25.06.1999

София, хотел Родина
клиент: Британски съвет, KNOW HOW Fund


Конференция на тема: Финансови и икономически нарушения. Принудителни мерки

25.06.1999 - 26.06.1999

к. к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Комисия по ценните книжа и фондовите борси


Семинар на тема: Мениджмънт в културата

25.06.1999 - 07.07.1999

Резиденция Бистрица
клиент: Център за изкуства СОРОС


 

2023 »