« 1992

Календар

Трета международна среща на клиринговите институции в Централна и Източна Европа

Трета международна среща на клиринговите институции в Централна и Източна Европа

07.10.1999 - 08.10.1999

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Банксервиз АД


Представяне на продукти от битовата химия

Представяне на продукти от битовата химия

09.10.1999 - 10.10.1999

София, хотел Родина
клиент: BENCKIZER


130-та Годишнина на Българската академия на науките

130-та Годишнина на Българската академия на науките

11.10.1999 - 13.10.1999


клиент: Българска академия на науките


Второ заседание на ръководителите на статистическите институти в страните по програма ФАР

Второ заседание на ръководителите на статистическите институти

21.10.1999 - 22.10.1999

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Национален статистически институт


Среща на министрите от Югоизточна Европа

Среща на министрите от Югоизточна Европа

21.10.1999 - 22.10.1999

София, резиденция Бояна
клиент: Министерство на труда и социалната политика


Първа национална конференция

28.10.1999 - 30.10.1999

София, хотел Родина
клиент: БУЛСПЕН - Българско дружество по парентерално и ентерално хранене


 

2023 »