« 1992

Календар

Паневропейски форум - Бизнес и инвестиции за възобновяема енергия

Паневропейски форум

01.12.1999 - 02.12.1999

София, хотел Родина
клиент: UNESCO, Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси, БАН - Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни ресурси


12-та Банкова среща

12-та Банкова среща

04.12.1999 - 06.12.1999


клиент: Асоциация на търговските банки


 

2023 »