« 1992

Календар

Среща на политическите директори от министерствата на Външните работи и на Висши служители от министерствата на отбраната на държавите от Югоизточна Европа

Среща на политическите директори от министерствата на Външните работи и на Висши служители

07.03.2000 - 08.03.2000

София, резиденция Бояна
клиент: Министерство на външните работи


 

2023 »