« 1992

Календар

IX Международен симпозиум по регулация на движенията

IX Международен симпозиум по регулация на движенията

08.10.2000 - 12.10.2000

Варна, в.к. Ривиера
клиент: Международна организация за изследване на мозъка, Международна асоциация на физиологичните науки и БАН Институт по физиология и Институт по биофизика


Научен семинар по нервно - мускулна регулация на движенията

Научен семинар по нервно - мускулна регулация на движенията

11.10.2000 - 15.10.2000

Варна, в.к. Ривиера
клиент: НАТО и БАН - Институт по физиология и Институт по биофизика


Семинар по линия на Пакта за стабилност "Изземане и унищожаване на малки оръжия и леки въоръжения"

Семинар по линия на Пакта за стабилност на тема: Изземане и унищожаване на малки оръжия

17.10.2000 - 19.10.2000

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Пакт за стабилност и Министерство на външните работи


II Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие

II Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие

27.10.2000 - 29.10.2000

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Българско хирургическо дружество


 

2023 »