« 1992

Календар

Семинар на Фондация "Александър фон Хумболт"

Семинар на Фондация “Александър фон Хумболт”

05.05.2001 - 06.05.2001

София, Софийски университет
клиент: Фондация "Александър фон Хумболт" и БАН


3-та национална среща на високо ниво по проект на ПРООН

3-та национална среща на високо ниво по проект на ПРООН

07.05.2001 - 08.05.2001

София, хотел Принцес
клиент: ILO, ПРООН и Министерство на труда и социалната политика


Международна експертна среща "Жилищно настаняване на бежанците в Република България"

Международна експертна среща: Жилищно настаняване на бежанците в Република България

08.05.2001 - 09.05.2001

София, Народно събрание
клиент: Съвет на Европа, Световен комисариат за бежанците към ООН и Агенция за бежанците при Министерски съвет


Конференция "Ембарго и международно право. Съвременни проблеми"

Конференция - Ембарго и международно право. Съвременни проблеми

15.05.2001 - 16.05.2001


клиент: Международна асоциация на демократичните адвокати и Съюз на юристите в България


Международна конференция "Засилване на европейските тенденции в развитието на местното самоуправление в Югоизточна Европа"

Международна конференция: Засилване на европейските тенденции

18.05.2001 - 19.05.2001

София, хотел Принцес
клиент: Национално сдружение на общините в България и USAID


 

2023 »