« 1992

Календар

3-ти международен и 2-ри българо - немски симпозиум по клинична фармакология и терапия

3-ти международен и 2-ри българо - немски симпозиум по клинична фармакология и терапия

01.11.2001 - 03.11.2001

София, парк хотел Москва
клиент: Българско научно дружество и Немско научно дружество по клинична фармакология и терапия


Семинар по бионаличност и биоеквивалентност

Семинар по бионаличност и биоеквивалентност

03.11.2001 - 03.11.2001

София, парк хотел Москва
клиент: Applied Clinical Pharmacology Services


Международен симпозиум "Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии"

Международен симпозиум Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии

08.11.2001 - 09.11.2001

София, НТС
клиент: Университет хановер - Геодезически институт и Съюз на геодезистите и земеустроителите в България


Суб-регионална тристранна конференция за закрила на трудовите възнаграждения и чрез гаранционни фондове в Централна и Източна Европа

Суб-регионална тристранна конференция за закрила на трудовите възнаграждения

09.11.2001 - 10.11.2001

София, хотел Принцес
клиент: Международна организация на труда, екип за Централна и Източна Европа и Министерство на труда и социалната политика


 

2023 »