« 1992

Календар

Национално тристранно съвещание "Превенция на риска в малките и средни предприятия и ролята на експертите по безопасност и здраве"

Национално тристранно съвещание: Превенция на риска в малките и средни предприятия и ролята на експе

04.07.2002 - 05.07.2002

София, хотел Принцес
клиент: Международна организация на труда


Заключителен семинар - конференция по проект Наблюдение на местата за лишаване от свобода

Заключителен семинар - конференция по проект: Наблюдение на местата за лишаване от свобода

05.07.2002 - 05.07.2002

София, парк хотел Москва
клиент: Фондация Български адвокати за правата на човека


Семинар "Конституцията на Република България от 1991 г. и европейските стандарти"

Семинар “Конституцията на Република България от 1991 г. и европейските стандарти”

12.07.2002 - 12.07.2002

София, хотел Шератон
клиент: Фондация Отворено общество


 

2023 »