« 1992

Календар

Осма международна конференция за хармонизация на моделите за атмосферната дифузия за регулаторни цели

Осма международна конференция за хармонизация на моделите за атмосферната дифузия за регулаторни цел

14.10.2002 - 17.10.2002

София, хотел Родина
клиент: БАН – Научен институт по метеорология и хидрология


Симпозиум "Оптимизация на аналитичните измервания във фармацевтичната промишленост"

Симпозиум “Оптимизация на аналитичните измервания във фармацевтичната промишленост”

15.10.2002 - 17.10.2002


клиент: Данс фарма


Първа конференция на проект НЕКСУС - Балканите "Картографиране на идентичностите (XVIII – XXI в.)"

Първа конференция на проект НЕКСУС - Балканите: Картографиране на идентичностите (XVIII – XXI в.)

18.10.2002 - 20.10.2002

София, Интерпред
клиент: Център за академични изследвания, Център за либерални стратегиии и Софийски университет


 

2023 »