« 1992

Календар

III Национална конференция по климактерична медицина

III Национална конференция по климактерична медицина

01.11.2002 - 02.11.2002

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Българска асоциация по менопауза и андропауза


Семинар по линия на ОSСЕ "Икономически аспекти на трафика на малки оръжия и леки въоръжения"

Семинар по линия на ОSСЕ: Икономически аспекти на трафика на малки оръжия и леки въоръжения

11.11.2002 - 12.11.2002

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Министерство на външните работи и ОSСЕ - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа


Дискусия за бъдещето на разширения Европейски съюз

Дискусия за бъдещето на разширения Европейски съюз

19.11.2002 - 19.11.2002

София, хотел Шератон
клиент: Институт за европейски изследвания и информация


Съвет за европейска регулация в пощите - Предприсъединителен форум

Съвет за европейска регулация в пощите: Предприсъединителен форум

20.11.2002 - 22.11.2002

София, хотел Принцес
клиент: Министерство на транспорта и съобщенията


Балкански консултативен семинар

Балкански консултативен семинар

28.11.2002 - 30.11.2002

София, хотел Рила
клиент: Национален институт по образование и ЮНЕСКО


 

2023 »