« 1992

Календар

Международна конференция "Независимост, демократична отчетност и ефективност на прокуратурата – сравнителноправен преглед"

Международна конференция: Независимост, демократична отчетност и ефективност на прокуратурата – срав

31.01.2003 - 31.01.2003

София, хотел Шератон
клиент: Фондация Отворено общество


 

2023 »