« 1992

Календар

Семинар "Насърчаване на политика на недопускане на дискриминация при заетостта и професиите съобразно стандартите на МОТ и правото на ЕС"

Семинар “Насърчаване на политика

09.04.2003 - 10.04.2003

София, хотел Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика и Международна организация на труда


Среща на EUROHEP.NET

Среща на EUROHEP.NET

25.04.2003 - 25.04.2003

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Световна здравна организация, Университет Антверп и Иинститут по заразни и паразитни болести


 

2023 »