« 1992

Календар

Честване на 55-та годишнина от създаването на Патентното ведомство в България, Международна конференция "България и системата за индустриална собственост развитие и преспективи"

Честване на 55-та годишнина от създаването на Патентното ведомство на Република България, Международ

11.06.2003 - 12.06.2003

София, резиденция Бояна
клиент: Патентно ведомство в България


Конвенциите на Съвета на Европа като част от правото на Европейският Съюз

Конвенциите на Съвета на Европа като част от правото на Европейският Съюз

11.06.2003 - 11.06.2003

София, Гранд хотел България
клиент: Министерство на външните работи


Пакт за стабилност за Югоизточна Европа – Среща на Програма - Защита на хората с умствени увреждания

Пакт за стабилност за Югоизточна Европа – Среща на Програма - Защита на хората с умствени увреждания

11.06.2003 - 11.06.2003

София, хотел Родина
клиент: Пакт за стабилност, Фондация отворено общество - софия


Посещение на комисията по опазване на околната среда на Валонския Парламент

Посещение на комисията по опазване на околната среда на Валонския Парламент

13.06.2003 - 21.06.2003

Варна, в.к. Ривиера
клиент: Народно събрание на Република България


Международен ядрен форум "Ядрена енергетика- предизвикателства и перспективи"

Международен ядрен форум: Ядрена енергетика- предизвикателства и перспективи

18.06.2003 - 20.06.2003

Варна, в.к. Ривиера
клиент: БУЛАТОМ


Семинар "Новите академични изследвания върху историята на Югоизточна Европа"

Семинар “Новите академични изследвания върху историята на Югоизточна Европа”

26.06.2003 - 28.06.2003

София, Гранд хотел София
клиент: Център за академични изследвания


 

2023 »