« 1992

Календар

2ра международна конференция "Младежта срещу тероризма"

Семинар Младежта срещу тероризма

08.07.2004 - 11.07.2004

София, хотел Принцес
клиент: Съюз на българските командоси


 

2023 »