« 1992

Календар

19-та годишна среща по проучвания, анализи и прогнози на Европейска комисия за туризъм

19-та годишна среща по проучвания, анализи и прогнози на ЕТС

02.02.2005 - 06.02.2005

София, хотел Радисън
клиент: Министерство на икономиката


Конференция на президентите на водещи американски еврейски организации

Конференция на президентите на водещи американски еврейски организации

11.02.2005 - 14.02.2005

София, Гранд хотел София
клиент: Комитет на евреите в Америка


 

2023 »