« 1992

Календар

Среща на работна група по ядрена безопастност WENRA

Среща на работна група по ядрена безопастност WENRA

09.05.2005 - 13.05.2005

София, парк хотел Витоша
клиент: Агенция за ядрено регулиране


7-ма годишна национална среща на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените

7-ма годишна национална среща на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите

12.05.2005 - 14.05.2005

София, хотел Принцес
клиент: Център за изследване и политика за жените


100 години от откриването на Lactobacillius Bulgaricus Grigoroff

100 години от откриването на Lactobacillius Bulgaricus Grigoroff

25.05.2005 - 27.05.2005

София, хотел Шератон
клиент: Фондация Юлия Григорова


Научно - практическа конференция "60 години от създаването на ООН и нейната роля през 21 век"

Научно - практическа конференция “60 години от създаването на ООН и нейната роля през 21 век”

30.05.2005 - 30.05.2005

София, НДК
клиент: Министерство на външните работи, ПРООН и Атлантически клуб


 

2023 »