« 1992

Календар

Работна среща на Съюза на юристите

Работна среща на Съюза на юристите

04.11.2005 - 07.11.2005

София
клиент: Съюз на юристите


Международен симпозиум - Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области

Геодезия 2005

06.11.2005 - 07.11.2005

София, ФНТС
клиент: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България


Конференция - Етническа интеграция и толерантност

Конференция - Етническа интеграция и толерантност

22.11.2005 - 22.11.2005

София, хотел Родина
клиент: Фондация Партньори България и USAID


Първа дарителска конференция

Първа дарителска конференция

24.11.2005 - 24.11.2005

София, хотел Шератон
клиент: Български донорски форум


ІІ Национален симпозиум по интервенционална кардиология

ІІ Нац.симпозиум по интервенционална кардиология

25.11.2005 - 26.11.2005

София, хотел Принцес
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология


 

2023 »