« 1992

Календар

Информационна среща - Предизвикателствата пред здравното образование и здравните професии

Информационна среща

18.01.2006 - 18.01.2006

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на здравеопазването


Тренинг по медиация - Специализирана медиация. Медиация по отделни видове. - модул 3

Тренинг по медиация

19.01.2006 - 21.01.2006

София, хотел Родина
клиент: Фондация Партньори България


 

2023 »