« 1992

Календар

Работна среща по проект - Разработване на национална система за одобрение на материали, съоръжения, реагенти и дезинфектанти, прилагане в питейното водоснабдяване

Работна среща по проект

26.04.2006 - 26.04.2006

София, хотел Централ Форум
клиент: KIWA; реализиран с помощта на програмата PSO Pre-Accession на правителството на Нидерландия


23 IACP European Executive Policing Conference

23 IACP European Executive Policing Conference

30.04.2006 - 02.05.2006

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на вътрешните работи


 

2023 »