« 1992

Календар

Пето редовно годишно заседание на МПК ТРАСЕКА

Пето редовно годишно заседание на МПК ТРАСЕКА

02.05.2006 - 03.05.2006

София, Гранд хотел София
клиент: Министерство на транспорта


See Joint Conference

See Joint Conference

03.05.2006 - 07.05.2006


клиент: Югоизточно-европейска здравна мрежа


PESC' 41st Core Group and 23rd Standing Committee Meetings

PESC’ 41st Core Group and 23 rd Standing Committee Meetings

04.05.2006 - 05.05.2006

София, хотел Кристал Палас
клиент: Европейска научна фондация


Тристранна конференция на високо ниво "Подобряване на юридическите механизми за установяване на работни диалози"

Тристранна конференция на високо ниво

05.05.2006 - 05.05.2006

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: ILO, Министерство на труда и социалната политика


11-то Заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД

11-то Заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД

10.05.2006 - 11.05.2006

София, хотел Централ Форум
клиент: Министерство на земеделието и горите


Среща на делегатите на международната федерация на социалните работници

Среща на делегатите на международната федерация на социалните работници

26.05.2006 - 28.05.2006

София, хотел Експо
клиент: Българска асоциация на социалните работници


 

2023 »