« 1992

Календар

Международен симпозиум Модерни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области

Модерни технологии, образование и професионална практики в геодезията

09.11.2006 - 10.11.2006

София, ФНТС
клиент: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България; БАН


Ролята на пристанищата - ключов фактор за икономически растеж

Ролята на пристанищата - ключов фактор за икономически растеж

16.11.2006 - 17.11.2006

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на транспорта; Държавно предприятие пристанищна инфраструктура


Втора донорска конференция

Втора донорска конференция

23.11.2006 - 24.11.2006

София, Национална художествена галерия
клиент: Български Дарителски форум


Жените и обществения живот - европейски контекст / Обучение за работа с медиите

Жените и обществения живот

24.11.2006 - 26.11.2006

София, Гранд хотел София
клиент: Женски алианс за развитие


Дванадесето заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД

Дванадесето заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД

24.11.2006 - 24.11.2006

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на земеделието и горите


Заключителна конференция на проект "Детето в мрежата"

Конференция  Детето в мрежата

29.11.2006 - 29.11.2006

София, хотел Анел
клиент: Фондация партньори България


 

2023 »