« 1992

Календар

Научен форум "Преждевременно отпадане на овариалната функция и лош овариален отговор"

научен форум д-р Щерев

07.12.2007 - 08.12.2007

София, хотел Принцес
клиент: Сдружение "Институт по репродуктивно здраве" и АГ Болница "Д-р Щерев"


 

2023 »