« 1992

Календар

14 Конференция на Комитета на министрите на страните участнички в Централноевропейската програмата за университетски обмен - "CEEPUS"

Конференция на Комитета на министрите CEEPUS

29.02.2008 - 29.02.2008

София, хотел Хилтън
клиент: Министерство на образованието и науката


 

2023 »