« 1992

Календар

Полско - български бизнес срещи

TETO - LEDER 2008

01.04.2008 - 04.04.2008

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: TETO - LEDER


IX Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие

Конгрес стерилитет, 2008

11.04.2008 - 14.04.2008

Варна, Ваканционен клуб Ривиера
клиент: Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


Седма конференция на парламентите на страните участнички в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

Седма конференция на парламентите в Югоизточна Ев

13.04.2008 - 15.04.2008

София, НДК
клиент: Народно събрание на РБългария


Международно съвещание на Временна работна група на организацията за сътрудничество между железниците (ОСЖД)

Международно съвещание на организацията за сътрудничество между железницитe

21.04.2008 - 26.04.2008

София, хотел Родина
клиент: Министерство на транспорта, Агенция "Железопътна администрация"


 

2023 »