« 1992

Календар

76 Годишно съвещание на международната комисия по големите язовири

Годишно съвещание големите язовири ICOLD

02.06.2008 - 07.06.2008

София, НДК
клиент: Български комитет по големите язовири


Втора годишна среща на европейската патентна конвенция

Годишна среща европейска патентна конвенция

03.06.2008 - 04.06.2008

София, хотел Арена ди Сердика
клиент: Патентно ведомство на РБългария


Честване на 60 годишнината на Патентно ведомство на РБългария

60 годишнина Патентно ведомство

04.06.2008 - 04.06.2008

София, резиденция Бояна
клиент: Патентно ведомство на РБългария


Шеста генерална асамблея на МAПИТ "Информационни технологии и етика"

Асамблея на МAПИТ

08.06.2008 - 11.06.2008

София, Народно Събрание
клиент: Народно събрание на РБългария


Шестнадесeта конференция на Червения кръст

Шестнадесeта конференция на Червения кръст

24.06.2008 - 27.06.2008

София, Хил Хотел
клиент: Български червен кръст


 

2023 »