« 1992

Календар

Десети международен симпозиум по хетерогенен катализ

Десети международен симпозиум по хетерогенен катализ

23.08.2008 - 27.08.2008

Варна
клиент: БАН-Институт по катализ


Пресконференция по проект "Да инвестираме в хората"

Пресконференция ОПАК 2008

30.08.2008 - 30.08.2008

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: МДААР / ОПАК / БАН-ИПН


 

2023 »