« 1992

Календар

Симпозиум "Кардиомиопатиите-една нарастваща група заболявания. Критерии за диагноза и съвременни методи за лечение"

Kardiomiopatii 2009

07.03.2009 - 07.03.2009

София, МБАЛ Токуда
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Техническа среща на Хайткамп ИКБ-България

Техническа среща на Хайткамп ИКБ-България

11.03.2009 - 11.03.2009

София, хотел Родина
клиент: Хайткамп ИКБ-България


Общо събрание на Българската федерация по кинология

киноложко събрание 09

14.03.2009 - 14.03.2009

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Българска федерация по кинология


Симпозиум "Съвременен поглед върху БТЕ-диагностични и терапевтични аспекти"

BTE 2009

21.03.2009 - 21.03.2009

София, МБАЛ Токуда
клиент: Дружество на кардиолозите в България съвместно с Българско дружество по белодробни болести


 

2023 »