« 1992

Календар

Национален симпозиум "Вродени сърдечни малформации при възрастни"

Вродени малформации

05.12.2009 - 05.12.2009

София, Хотел Дедеман Принцес
клиент: Дружество на кардиолозите на България


 

2023 »