« 1992

Календар

Информационен семинар "Фонд за стипендии по финансов механизъм на ЕИП"

Семинар “Фонд за стипендии”

22.01.2010 - 22.01.2010

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН)


 

2023 »