« 1992

Календар

XI Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия

XI Конгрес по стерилитет

13.05.2010 - 16.05.2010

Пловдив, парк-хотел Санкт Петербург
клиент: Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето"

лесо конференция  2010

13.05.2010 - 15.05.2010

София, парк-хотел Москва
клиент: Факултет по горско стопанство към Лесотехнически университет София


Шесто редовно заседание на Комитета по наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)

семинар МТСП

18.05.2010 - 19.05.2010

Сандански, парк-хотел Пирин
клиент: Министерство на труда и социалната политика


 

2023 »