« 1992

Календар

8-ма конференция EUFOAM

eufoam 2010

14.07.2010 - 17.07.2010

к.к.Боровец, хотел Самоков
клиент: Катедра инженерна химия и Химически факултет към Софийски университет


Заключителна конференция по проект "Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от НАТУРА 2000"

Заключителна конференция по проект на НАТУРА 2000

29.07.2010 - 29.07.2010

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ)


 

2023 »